ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข้อแนะนำในการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งาน
      1). กรอกแบบฟอร์ม ลงทะเบียนฝากแช่ของห้องเย็น ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วกดปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน
      2). ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องเย็น เพื่ออนุมัติการฝากของ หรือนำกุญแจไปเปิดห้องเย็น
      3). เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาฝากของ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วนำของที่ฝากออกจากห้องเย็น

สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
อัตราการรับฝากของล่าสุด
ห้องเย็น -18 องศา …32.92%
ห้องเย็น 0 องศา …1.21%
ห้องเย็น 10 องศา …8.53%
อัพเดทรายการฝากของล่าสุด
 • แป้งข้าวชัยนาท 1 กล่องพลาสติก
  ห้องเย็น -18 องศา
  ขจงจิตต์ ทองแท่ง
 • เมล็ดเงาะ Zip lock 2 ถุง
  ห้องเย็น -18 องศา
  ณิชมน หริวงศานุภาพ
 • ข้าวสุพรรณบุรี 1 150 กก. บรรจุในกระสอบขนาดกระสอบละ 25 กิโลกรัม
  ห้องเย็น -18 องศา
  เจน ลิขิตชลธาร
 • รำข้าว กล่องโฟม 5 กล่อง
  ห้องเย็น -18 องศา
  ชนนิกานต์ เสรีฉันทฤกษ์
 • เนยมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ 2 กล่องโฟม
  ห้องเย็น -18 องศา
  ธนธรณ์ เกิดสวัสดิ์
 • กระดูกปลาแซลมอน ุุ6 กล่อง
  ห้องเย็น -18 องศา
  ภัทริกา หิรัญรัตน์
 • Salmon bones 3 boxes
  ห้องเย็น -18 องศา
  Ahsanatun Syahidawati
 • ข้าวเปลือกสายพันธุ์ขาวตาแห้งและขาวดอกมะลิ 120 kg (3 กระสอบ)
  ห้องเย็น 10 องศา
  นางสาวศรสวรรค์ ชมเชย
 • ข้าวเปลือกสายพันธุ์ขาวตาแห้งและขาวดอกมะลิ 120 kg (ุ6 กระสอบ)
  ห้องเย็น 10 องศา
  นางสาวศรสวรรค์ ชมเชย
 • ข้าวสารสายพันธุ์ขาวดอกมะลิและขาวตาแห้ง 90 kg (3 กล่องพลาสติก)
  ห้องเย็น -18 องศา
  นางสาวศรสวรรค์ ชมเชย
 • Coconut skimmilk กล่องโฟม 1 กล่อง
  ห้องเย็น -18 องศา
  นวรัตน์ ธนทวีธรรม
 • ข้าวสาร, ข้าวเปลือก, whey protein, เม็ดปาล์ม กล่องพลาสติก
  ห้องเย็น 10 องศา
  ปาริฉัตร หงสประภาส
 • JimmiXzSq jsQzbzdDAVxMwaCV
  ห้องเย็น 0 องศา
  JimmiXzSq


 • JimmiXzSq MHgYYsLzQwkBRQlzuqo
  ห้องเย็น 0 องศา
  JimmiXzSq


 • JimmiXzSq EcmHuoRl
  ห้องเย็น 0 องศา
  JimmiXzSq


 • กล้วยน้ำว้าดิบ 12kg
  ห้องเย็น -18 องศา
  นางสาว รวีวรรณ พรรณภกตรา
 • กล้วยน้ำว้าดิบ 11kg
  ห้องเย็น -18 องศา
  นางสาว รวีวรรณ พรรณภกตรา